Nieuwsbrief 4- verslag vruchtbare tweede bijeenkomst 23 juni 2013

Met een niet zo overvolle zaal als de eerste keer werd deze tweede bijeenkomst een zeer vruchtbare, waar men echt met elkaar in gesprek  is gegaan over hoe dit Stadsdorp het beste vorm gegeven kan worden.

Marie-Thérèse de Bakker nam namens de initiatiefnemers het woord om iedereen welkom te heten en de eigenaren van ons “Buurtrestaurant”  Brasserie Lairesse weer hartelijk te danken voor hun inzet en medewerking. Na een samenvatting van wat er op de eerste bijeenkomst zoal was gebeurd –algemene introductie, ervaringen Jacques Allegro, inventarisatie ideeën –  volgde een verslag van de huidige stand van zaken.

 • Op de eerste plaats is het fantastisch dat de twee spontane initiatieven die op die eerste avond naar voren kwamen, de Brisk walk en de Vondelkoffie  meteen met succes van start zijn gegaan.
  (De Brisk walk is een half uur stevig doorlopen in het Vondelpark,  start om 9.00 precies bij de ingang van het oude Stadsdeelkantoor.
  De Vondelkoffie is op donderdagochtend, vanaf 11.00 op  4, 18 juli, 1, 15, 29 augustus bij  Café Verhulst, hoek J. Verhulststraat/ Cornelis Schuytstraat)
  Omdat de zomermaanden in de stad (te) rustig kunnen zijn hebben we besloten de Vondelkoffie voorlopig om de week te houden.
 •  Op de tweede plaats is de initiatiefgroep na de eerste bijeenkomst in mei verder gegaan met het opzetten van een faciliterende organisatiestructuur en zijn de volgende stappen gezet:
 • -         Oprichting vereniging gestart
  -         Subsidiemogelijkheden verkend
  -
 •         Websitemogelijkheden bekeken
  -         Deze tweede bijeenkomst belegd
 • Tenslotte heeft de initiatiefgroep  zich het volgende ten doel gesteld voor de volgende vergadering in september:
  -        Vereniging opgericht en voorlopig bestuur ingesteld.
  -        Subsidies aangevraagd
  -        Bankrekening geopend
  -        Voorstel voor lidmaatschap structuur en prijs
  -        (Nieuwe)Website in de lucht
  -        Ontwikkelplan StadsdorpVondelpark 2013-2014.

Vanuit de groep een aantal vragen:

-        Gaan wij toch subsidie vragen bij Stadsdeel? Vorige keer leek de teneur zo min mogelijk met stadsdeel te doen?
Er is geld nodig voor snelle start website. Wij vragen subsidie zonder verplichtingen en inmenging, dat moet lukken.
Suggestie:  vraag ook subsidie bij nadere fondsen als Oranjefonds, KPMG, Rabo etc.
Hier wordt ook al naar gekeken.
-        Wordt er ook gezocht naar een vaste locatie?
Vooralsnog niet, wij zoeken een model dat zichzelf zoveel mogelijk zelfstandig kan organiseren, met activiteiten op locaties in de buurt, zoals hier in Brasserie Lairesse.
-        Is er al een idee met betrekking tot het lidmaatschapbedrag?
Nog niet. Stadsdorp Zuid vraagt € 7 per maand dus € 84 per jaar.
-        Waar zijn de activiteiten te vinden?
Op de website www.stadsdorpvondelpark.nl

 

Het tweede deel van de avond werd geïntroduceerd door Michaël Ferron op basis van de opbrengst uit de eerste creatieve brainstorm van 26 mei. Deze ideeën en opbrengsten zijn samengevat in zes onderdelen.(te vinden op www.stadsdorpvondelpark.nl  onder “nieuwsbrief”)
-    Cultureel
-    Inkoop
-    Burendiensten
-    Ontmoeting
-    Sport
-    Overig

Via een opbod/veiling methode werd de zaal de gelegenheid geboden om groepen te formeren die een idee verder handen en voeten geven. Er ontstaat een geanimeerde licht chaotische situatie, kenmerkend voor burgerinitiatieven in de dop. Maar het werkt! Binnen 15 minuten zitten “Kunsttafel”, “Klussentafel”, “Theater groep”, “Filosofie/literatuur groep”,” Muziek groep” geordend te vergaderen.

Rond 21.15 wordt de oogst binnen gehaald:

“Kunsttafel”

Open atelier
Fotografie
Uitleenkunst aan elkaar
Artist/kunstenaar van de maandag
Stadsdorp kunstuitleen
Eigen kunst uitlenen
Museumbezoek incl. rondleiding
Buurtrondleiding met architect
Introductiecursus/middag met kunstenaar, workshops
Combineren filosofie/literatuur/galerie
Contactpersoon: Frank van Paridon

 “Klussentafel”

Werkplaats in de buurt waar gereedschap aan wordt afgestaan en iemand beschikbaar is
Stage lopen
Klussengilde
Leren repareren, cursus
Uitleendienst gereedschap
Klussendienst
Lijst reparatiebedrijven waarmee goede ervaring bestaat
Gezamenlijk (iemand) inhuren
Contactpersoon: Thom Breukel; Koninginneweg 233 1075 CT Amsterdam 020 6762685

“Theater groep”

Frascati: abonnement tegen prettige prijs 3 voorstellingen periode september-december
Zondag 23 maart 2014, bezoek Kleine Zaal Concertgebouw. Pianoconcert, en deel gage gaat naar aan te geven goed doel.

 “Filosofie/literatuur groep”

Literatuur/lezingen
Onderwerpen, boeken/ schrijvers bespreken

“Muziek Groep”

Borrelen
Samen(buiten) musiceren
Afspraak quatre-mains
Miep Valentijn is contactpersoon

 

De afspraak is dat elke groep de eerste te organiseren activiteiten verwoord en voor publicatie in de activiteitenkalender op de website zorgt.

Het animo blijft groot en afgesproken wordt dat er een volgende bijeenkomst in september plaats zal vinden.Wij hopen u dan ook na de vakantie hier weer in Brasserie Lairesse te zien op de eerstvolgende VONDELbijeenkomst.

rondbazuinen mag!!

Geef een reactie